Bracia Zygmunt i Jakub Sienkiewicze herbu Wenda

Przytoczony przeze mnie w ostatnim wpisie wywód z 15 lipca 1819 r. opisuje także synów Teodora Piotra Sienkiewicza. A są to Zygmunt oraz Jakub. Nie znamy dat ich urodzin czy śmierci, ale kilka szczegółów jednak się tam znajduje. Od razu też zdradzę, że dla nas ważniejszy jest Jakub, bowiem to od niego idzie dalej „nasza” linia nazwiska.

Zacznijmy jednak od starszego brata, czyli Zygmunta Sienkiewicza herbu Wenda. Wg wywodu (strona 2):

(…) po którym to Teodorze-Piotrze: (…) było znać braci w województwie dawniej wileńskim Sienkiewiczów:  Zygmunt na Aleksandryszkach i Bujdaliszkach …

Wg strony z wykazem miejscowości na kresach były trzy miejscowości o nazwie Aleksandryszki: wieś i dwa zaścianki, wszystkie położone gdzieś w województwie wileńskim. Tutaj chodzi o owe zaścianki, podzielone na dwa na tej stronie, ale tak naprawdę chodzi o jedne i te same Aleksandruszki zaścianek. Bujdaliszek Internet nie zna w ogóle.

Dalej dowiadujemy się, że żoną Zygmunta była Marianna Rymwid – Mickiewicz. Nazwisko Rymwid – Mickiewicz jest dość dobrze opisane, ale chyba w nieco późniejszym okresie. Rodzina ta posługiwała się m.in. herbem Poraj.

No i mamy kolejne połącznie z Mickiewiczami! Anna Kłyszyńska, może to ci sami?

Z tego związku było pięciu synów: Trojan, Krzysztof, Stefan, Kazimierz i Michał i oni otrzymali majątek, na podstawie testamentu z 12 stycznia 1680 r. I ta piątka utworzyła linię „aleksandryszkową”.

Przyjmijmy zatem, że rok 1680 to także rok śmierci Zygmunta. Jeżeli założymy, że żył 50 lat, to urodziłby się gdzieś około 1630 r., zatem jego ojciec Teodor Piotr Sienkiewicz rzeczywiście mógł urodzić się jeszcze w XVI w. Dalej jednak Zygmuntem i jego potomkami już się zajmował nie będę. Ale drzewo na MyHeritage oczywiście uzupełniłem.

Nas interesuje Jakub Sienkiewicz herbu Wenda. Wg wywodu:

Drugi zaś Sienkiewicz Jakub mający w zamężciu Mariannę Giedrojciową, spłodził z nią synów dwóch: Jana pradziada wywiedzionych y Michała Bradziada wywodzących się – których przez sukcesję naturalnego spadku zostawił po sobie dziedzicami Jasieniszek y Mojliszek czyli Gojliszek w województwie wileńskim.

Z tego fragmentu wynika, że żoną Jakuba była Marianna z Gedrojciów. To bardzo zasłużone dla Polski i Litwy nazwisko, ale łatwo dostępne informacje nie sięgają XVII wieku, zatem trudno orzec o jakich Giedrojciów chodzi.

Pojawia się tutaj także informacja, że Jan jest pradziadkiem tych Sienkiewiczów, którzy ten wywód przeprowadzili w 1819 r. To bardzo ważna postać, od niego zaczynają się pozostałe wywody. O Janie będę pisał niedługo.

Jasieniszki to wieś i zaścianek w powiecie brasławskim, województwo wieleńskie. Mojliszek ani Gojliszek nie znalazłem. Zastanowiło mnie słowo „bradziad”. Google nie zna tego słowa, ale oznacza ono chyba po prostu „brata pradziadka”.

Nie wiemy, kiedy żył, ale skoro przyjąłem że jego starszy brat urodził się około 1630 r., to proponuję przyjąć, że Jakub urodził się gdzieś około 1635 r.

Wg wywodu z 1819 r. Jakub sporządził 4 lipca 1685 r. testament i ten rok przyjmuję za rok jego śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę