Kazimierz Sienkiewicz i jego teczka osobowa

Dziadek Kazimierz Sienkiewicz ma swoją teczkę. Ale nie jest to teczka w IPN, tylko w Centralnym Archiwum Litewskim. Teczka ma numer F. 55, Ap. 3a, B. 148 i trafiła do mnie (a właściwie zdjęcia zawartości z tej teczki) dzięki specjaliście z Wilna, który szukał danych i dokumentów o Sienkiewiczach.

W teczce tej znajduje się kilkanaście stron dokumentów, które tutaj pokrótce opiszę. To taka ciekawostka dla dzieci i wnuków Kazimierza.

Pierwszy dokument to Deklaracja płatnicza z 16 stycznia 1924 r., dotycząca wpłacenia przez Dziadka ½ franka za coś „paszportowego”, czego nie mogę odczytać, a dotyczy Starostwa Wileńsko-Trockiego.

Ciekawe jest to, że podany został tam adres zamieszkania Dziadka: Nowa Wilejka, ul. 3 Maja 125. To było gdzieś w centrum, bo przy tej ulicy znajdował się także Magistrat.

DSCF8112

Potem w teczce jest Podanie Do Pana Starosty Wileńsko-Trockiego o wydanie dowodu osobistego z 12 grudnia 1923 r. Podanie było uzasadnione tym, że Dziadek posiadał jedynie paszport z 1914 r. Ciekawe jest to, że do Nowej Wilejki przybył z Podbrodzia. Czyżby mieszkali tam jakiś czas po opuszczeniu Powiewiórki?

DSCF8114

Dalej jest rysopis petenta – Dziadka – oraz informacje o stanie rodzinnym. Podana jest też informacja, że pochodził ze szlachty.

DSCF8117

Kolejny dokument to Zaświadczenie wydane przez Magistrat Nowo-Wilejki 7 grudnia 1923 r., dotyczące zamieszkania w Nowej Wilejce od 1913 r. „do tychczas”.

DSCF8121

A na koniec prawie cały rosyjski paszport Dziadka, zapewne musiał go oddać po otrzymaniu dowodu osobistego.

Paszport był ważny do 1919 r., zatem carat myślał, że jeszcze będzie istniał. Ale grubo się pomylił. Nie tłumaczyłem tych wpisów, ale najciekawszy jest chyba ten ze strony 5, dotyczy czegoś, co wydarzyło się w 1908 r. Może wówczas wyjechali z Powiewiórki? Brakuje strony 7.

DSCF8123

DSCF8129

DSCF8128

DSCF8134

DSCF8132

DSCF8137

Oczywiście, jeżeli ktoś to przetłumaczy, to uzupełnię wpis.

About the Author

Karol Sienkiewicz
Author with 196 posts
More about Karol Sienkiewicz

Related Articles

2 komentarze

Leave a Comment