Maria Bortnowska. Kilka informacji o córce Wiktora Cezarego

Cały czas uzupełniamy wiedzę o członkach rodziny Sienkiewiczów. Ostatnie tygodnie przyniosły ciekawe informacje o Marii Sienkiewicz, córce Wiktora Cezarego urodzonej w 1901 r. w Ignapolu. Źródłem tych informacji jest Ireneusz Jaciubek oraz Bożena Klimczak-Kaszta, wnuki Marii.

W sumie to Bożena, Irek i ja jesteśmy prawnukami Wiktora Cezarego i Scholastyki Sienkiewiczów.

Od Bożeny otrzymałem kilka zdjęć, zaś dzięki Irkowi poznałem kilka informacji o losach Marii. Dziękuję!

Wiemy, że Maria urodziła się w 1901 r., to wynika z jej metryki. Cała rodzina podróżowała. Najpierw do Antoniszek, gdzie w 1905 r. urodził się Józef, a potem, rok później, do Powiewiórki, gdzie w 1906 r. Józef umarł, w 1907 r. umarła tam Józefa, w 1908 r. Amelia, zaś w 1912 sam Wiktor Cezary.

Maria około 1915 r., a więc z czasie Wojny, z powodu bolszewików przeniosła się do swojej ciotki do Wilna. Dlaczego? I do której ciotki? Siostry Wiktora czy Scholastyki? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że to nie bolszewicy zabili jej rodziców – Wiktor zmarł w 1912 r., zaś Scholastyka w latach 30tych.

W wieku 18-19 lat, a więc gdzieś tuż przed 1920 rokiem, Maria wychodzi za mąż za Stanisława Bortnowskiego. Po ślubie Bortnowscy zamieszkali w Pińsku, obecnie na Białorisi, ale wtedy to było polskie miasto, stolica województwa poleskiego.

Niedługo po ślubie, około 1921 r. pewnie już w Pińsku rodzi się Jadwiga Bortnowska. A kilka lat później, w 1924 r. Tadeusz Bortnowski. I właśnie w tym okresie zostało wykonane to zdjęcie, które otrzymałem od Bożeny Klimczak-Kaszta, a które jej z kolei przesłała córka Tadeo – Maria Angelica Bortnowski. Datuję to zdjęcie na rok 1925, bowiem mały Tadeusz ma na nim około roku. Na zdjęciu oczywiście Maria i Stanisław oraz Jadwiga i mały Tadeusz.

maria-sienkiewicz-z-mezem-bortnowskim

Rodzą się kolejne dzieci – Janina (1933) i Zenon Bortnowscy.

Około 1937 lub 1938 r. umiera Stanisław Bortnowski, policjant. Przyczyną śmierci był podobno skręt kiszek. Po śmierci męża Maria Bortnowska pracowała w fabryce szyjącej ubrania dla wojska. Wnukom opowiadała potem o obszywaniu bryczesów skórą. Natomiast jej najstarsza córka Jadwiga pracowała w Pińsku jako księgowa w fabryce zapałek, zapewne w „Progress – Wulkan”. Natomiast Tadeusz wstąpił do harcerstwa (za co podczas II Wojny został zesłany na Syberię).

Po wojnie Maria zamieszkała najpierw w Nysie, a ostatecznie w Katowicach. Tam też zmarła w 1977 r., 11 maja.

Ciekawe jest to, że dzień urodzenia Marii na nagrobku (13 lub 15 sierpnia, widziałem zdjęcie) nie zgadza się z metryką (2 sierpnia). Ale może to różnica kalendarzy? W końcu Maria urodziła się w zaborze rosyjskim, gdzie posługiwano się innym kalendarzem… Tego już pewnie nie wyjaśnimy.

Zdjęcie tytułowe to Pińsk, lata 30te. Pewnie Maria i jej dzieci chodzili po tym moście…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę