Scholastyka Aszeberg, panna.

Okazuje się, że w rodzinie Aszebergów więcej było kobiet o rzadkim dziś imieniu Scholastyka. Oprócz mojej prababci Scholastyki z Aszebergów Sienkiewiczowej (1863-1942) imię to nosiła m.in. jej nieco młodsza kuzynka, córka Karola.

Karol Ascheberg

Zanim napiszę o Scholastyce, kilka słów wyjaśnienia o jej ojcu, Karolu (pojawiał się już w blogu tutaj >>>). Jeżeli bowiem żyją gdzieś Aszebergowie (lub Aszembergowie czy Aschebergowie) to z dużą dozą prawdopodobieństwa mogą być potomkami właśnie Karola Aszeberga (1822-1897). Karol miał bowiem 9. dzieci, w tym 5. synów. Ich matką była Michalina Łowczynowska (1836-1888). Kim ów Karol i jego dzieci są natomiast dla Scholastyki Sienkiewicz z domu Aszeberg i dla mnie?

Otóż ojcem Karola był Antoni Aszeberg. Bratem zaś Antoniego był Jerzy. Ów Jerzy  Aszeberg to z kolei dziadek mojej prababci Scholastyki. Ten nieco skomplikowany wywód lepiej zrozumieć oglądając poniższy graf powiazań pomiędzy mną a Karolem urodzonym 200 lat temu.

Zatem z tytułową Scholastyką – córką Karola – wspólnego przodka mieliśmy gdzieś w XVIII wieku. To dość dawno, niemniej uznałem, że skoro udało się dotrzeć do jej dokumentów, warto je tutaj pokazać i napisać, co z nich wynika.

Dokumenty Scholastyki Aszeberg z wileńskiego archiwum

Nieoceniony Albert Wołk, który na moje zlecenie poszukuje w archiwach informacji o rodzinie, dotarł do teczki Scholastyki Ascheberg (F. 53, Ap. 11, B. 8024). Co w niej znalazł i jakie informacje z tego wynikają?

W teczce znajduje się: wniosek do Starostwa Powiatowego w Wilnie z maja 1923 r. o wydanie legitymacji, owa legitymacja, potem wniosek z lipca 1923 r. o jej zamianę na dowód osobisty, zaświadczenie o zamieszkaniu, paszport niemiecki. W legitymacji i paszporcie są zaś zdjęcia Scholastyki. Jakich informacji dostarczają te dokumenty?

Legitymacja:

Paszport:

Scholastyka podaje, że urodziła się w 1879 r. (bez daty dziennej) w „miasteczku” Łyngmiany, ziemia wileńska. Łyngmiany to w rzeczywistości wieś w powiecie święciańskim. Więcej na tej stronie w Wikipedii >>> Jej rodzicami byli Karol Aszeberg i Michalina Łowczynowska. Jednak z niemieckiego paszportu wynika nieco inna data: 14 lipca 1870. Wg mnie rok podany jest błędnie, z zaświadczenia (zdjęcie tytułowe) z 1922 r. wynika, że miała 43 lata, zatem urodziła się w 1879 r. Ale prawdy chyba już nie dojdę.

Ankieta osobowa:

Od 1899 r. mieszkała w Wilnie, co potwierdziło też zaświadczenie z wileńskiego archiwum. Wyznanie rzymsko-katolickie, obywatelstwo polskie. W Wilnie Scholastyka była kucharką, mieszkała przy ul. Dąbrowskiego 7 (to kamienica, mająca kilka mieszkań). Jednak już w lipcu 1922 r.  przeprowadza się na ul. Mickiewicza 22 (to samo centrum miasta, obecnie Prospekt Gedymina, a w przeszłości też Świętojerska, Lenina oraz Stalina). Przed wojną była to najbardziej rozrywkowa ulica Wilna, pełna restauracji i barów. Może w związku z zatrudnieniem zmieniła miejsce zamieszkania?

Scholastyka była panną, nic nie wiadomo o jej dzieciach. Nie wiemy też, kiedy zmarła. Liczę jednak na to, że żyją gdzieś potomkowie jej braci i kiedyś trafią na ten artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę