Ślub Wiktora Cezarego Sienkiewicza i Scholastyki Aszemberg

Pisałem już sporo o dzieciach Cezarego Wiktora Sienkiewicza i jego żony Scholastyki z Aszembergów. „Prawowitych małżonków Sienkiewiczów”. Ale kiedy to oni zostali małżeństwem?

Na szczęście zachowały się w rodzinnych zbiorach dokumenty dotyczące tego ślubu. Są to wyciągi z metryki wraz z ich poświadczeniami z 1897 r., odpisywane u litewskiego notariusza w 1940 r. Niestety, nie wszystkie czytelne. Ale dokumenty te przetłumaczyliśmy i coś z tego wyniknęło. Poniżej zobacz wynik tłumaczenia wyciągu z metryki i poświadczeń, który sporządziłem na podstawie obu dokumentów.

3 Wiktor i Scholastyka ślub 4 Wiktor i Scholastyka ślub

 

Wyciąg z Metryki

z księgi Maliatskiego kościoła, przechowywanej w archiwach Wileńskiego rzymsko-katolickiego Konsystorza Duchownego, zapisanej na stronie 63 nr 38.

12 października 1882 roku w Maliatskim rzymsko-katolickim kościele parafialnym ksiądz O. Bobolewicz, po trzykrotnym ogłoszeniu: z których pierwsze 19, drugie 26 września, a trzecie 3 października, przed wiernymi zebranymi na mszy świętej, szlachciców wileńskiego rodu Wiktora Sienkiewicza młodzieńca lat 25 z folwarku Bakaniszki (korowieńskiej) parafii [i] Scholastyką Aszembergowną panną lat 19 z folwarku Szauksztaliszki owej parafii po dokonaniu zawczasu ścisłej z obu stron na piśmie analizy o przeszkodach do zawarcia małżeństwa i przy nie stwierdzeniu takowych, jak również zgodnie z wolą wyrażoną przez obydwie strony, potwierdzoną oznakami zewnętrznymi, ze szlachciców Bonifacego i Praksiedy z Łukaszewiczów Sienkiewicz syna prawnych małżonków, ze szlachciców Adama i Małgorzaty z Tażusziliów Aszembergów prawnych małżonków córkę węzłem małżeńskim związał i w imieniu Kościoła uroczyście pobłogosławił w obecności wiarygodnych świadków, a mianowicie: W. Szostakowskiego, R. Aszemberga, U. Rynkiewicza i wielu innych przy tym znajdujących się.

Uff, jedno zdanie….

I co wynika z tego dokumentu?

Pobrali się w 1882 r. Scholastyka miała 19 lat, zatem urodziła się gdzieś w 1863 r. Jej młody wówczas małżonek miał wówczas 25 lat, urodził się wszak w 1857 r.

Scholastyka była z folwarku Szauksztaliszki, należącego onegdaj do Tyszkiewiczów. To wieś w gminie Giedrojcie, okręg wileński. Wieś występuje w tym Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Ale obecnie już chyba nie ma po niej śladu. Jej rodzice to Adam i Małgorzata, z domu Tażuszil. Obecnie w Polsce można spotkać nazwisko Tazuszel. Może to jest to samo nazwisko?

Wiktor mieszkał w Bakaniszkach (nadal istnieją), ale gdzie były ten ślub? Zapewne w Malatach (obecnie Molėtai) w obecne Litwie.

Skoro byli świadkowie to i pewnie wesele jak się patrzy! A potem zabrali się do roboty i 10 małych Sienkiewiczów na świat przyszło! Nie to co teraz…

5a Wiktor i Scholastyka ślub 6 Wiktor i Scholastyka ślub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę