Wspomnienia to bardzo ciekawe dokumenty – bezpośrednie relacje są właściwie bezcenne. Warto poczytać, co Sienkiewiczowie oraz inne osoby z Rodziny miały do powiedzenia o swoich czasach.

Wspomnienia Eugenii Sienkiewicz-Przyałgowskiej (1891-198), spisane w języku polskim w latach 70tych XX w. Obecnie oryginał znajduje się w posiadaniu Elżbiety Kreżel.

W imię Boże. Wspomnienia Eugenii Sienkiewicz-Przyałgowskiej

Wspomnienia Eugenii Sienkiewicz-Przyałgowskiej (1891-198), spisane w języku rosyjskim w latach 60tych XX w. Obecnie oryginał znajduje się w Archiwum Muzeum Sztuki w Wilnie.

EUGENIA SIENKIEWICZ PRZYAŁGOWSKA WSPOMNIENIA

Wspomnienia Tadeusza Bortnowskiego (1924-2105). Właściwie jest to fragment niepublikowanej Kroniki rodu Bortnowskich. Test napisany przez Tadeo Bortnowskiego w 1988 r.

Trochę o sobie – wspomnienia Tadeo Bortnowskiego

Wspomnienia Teresy Pajewskiej-Scheller (1932-2019), wnuczki Kamili z Sienkiewiczów Narkiewicz, nagrane w 1999 r. i spisane przez Joannę Narkiewicz-Tarłowską.

WSPOMNIENIA TERESY Z SZUKSZTÓW SCHELLEROWEJ

Pamiętnik Rutgera Aszeberga (1621-1693), spokrewnionego ze Scholastyką z Aszebergów Sienkiewiczową. Wydany w 2014 r. pod tytułem „Dziennik oficera jazdy szwedzkiej 1621 – 1681”.

Pamiętnik Rutgera von Ascheberg. Dziennik oficera jazdy szwedzkie

Wspomnienia Dorothy Sienkiewicz z USA, żony Franciszka Sienkiewicza z Pocze, podyktowane i spisane po angielsku.

Wspomnienia Doroty Wierzbickiej

Powrót na górę