Związki Sienkiewiczów z Witkacym

Familia urodzonych Sienkiewiczów w Królestwie Polskim tak jest dawna i starożytna, że Jej początkowego nastania z pewnością dośledzić niepodobna, to tylko pewna, że od najdawniejszych czasów prerogatywami szlacheckimi zaszczycona, ziemskie majątki dziedzictwem posiadająca – z wielu szlachetnych domów familiami połączona – i w czas późniejszy licznie rozkrzewiona, po różnych Państwa Polskiego rozdzieliła się prowincjach, mianowicie w Księstwie Litwy jego Województwach y Powiatach gdzie z Jej potomków wiele z czasem uformowało się domów.

To wstęp do wywodu Sienkiewiczów z 1819 r. (200 lat temu!). Oczywiście, są to zapewne zwroty kurtuazyjne, ale okazuje się, że zdanie „z wielu szlachetnych domów familiami połączona” wcale nie jest takie gołosłowne.

Dzisiaj chciałbym napisać o naszych związkach ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem herbu Nieczuja, czyli słynnym Witkacym (1885-1939).

Zacznę od przypomnienia osoby Kamili Narkiewicz herbu Wieniawa z Sienkiewiczów (1883-1941). To właśnie ona jest łącznikiem pomiędzy dwoma rodzinami. W tym wpisie wyjaśniałem jej związki z nami i stopień pokrewieństwa:

Kamila z Sienkiewiczów Narkiewicz herbu Wieniawa

Idąc zaś dalej od Kamili Narkiewicz do Witkacego:

  1. Jej mężem był Jan Narkiewicz herbu Wieniawa (1863-1918).
  2. Mieli kilkoro dzieci w tym Halinę, po mężu Szukszta (1910-1969).
  3. Owym mężem Haliny był Wacław Szukszta herbu Pobóg (1897-1988), ojciec Teresy Pajewskiej-Scheller, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
  4. Matką Wacława była z kolei Zofia Maria Teresa Szukszta (1874-1927). Zapamiętajmy ją, bo to na jej „poziomie” pojawi się Witkacy.
  5. Ojcem Zofii był Cezary Ludwig Justyn Narbutt herbu Trąby (1827-1880).
  6. Matką Cezarego była zaś Justyna Aniela Mikucka herbu Ślepowron (1791-1845).
  7. Ale uwaga, Justyna miała dwóch mężów. Jej drugim mężem był Wiktor Witkiewicz, a ich synem zaś Ignacy Witkiewicz (1814-1868).
  8. Synem Ignacego był Stanisław Witkiewicz h. Nieczuja (1851-1915), polski malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego.
  9. A Ignacy to z kolei ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego.

Poniższy wykres w MyHeritage (z drzewa Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej) pozwoli na lepsze zrozumienie relacji Kamili z Witkacym.

I tym sposobem pomiędzy nami a Witkacym zachodzi powinowactwo.

Czyli między mną a Kamilą Sienkiewicz jest 16 etapów pokrewieństwa (jesteśmy kuzynami w trzeciej linii), zaś pomiędzy Kamilą a Witkacym 8 etapów pokrewieństwa przez małżeństwo.

A ciekawe jest to, że jako prawnik od kilkunastu lat pracuję z rodziną Witkiewiczów, ale o naszym pokrewieństwie dowiedziałem się w ubiegłym roku….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę