DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE I PUBLIKACJE

Na tej stronie będę pokazywał dokumenty źródłowe w dużej rozdzielczości, które mogą Was interesować, ale ich wstawianie do wpisu nie jest celowe lub potrzebne. Postaram się zrobić to czytelnie, ale gdyby okazało się, że jednak trudno się je pobiera, dajcie proszę znać!

Wywód szlachecki Sienkiewiczów herbu Wenda z 14 listopada 1810 r. 

wywód z 1810 r. 1  wywód z 1810 r. 2 wywód z 1810 r. 3

wywód z 1810 r. 4 wywód z 1810 r. 5 wywód z 1810 r. 6

 

Wywód szlachecki Sienkiewiczów herbu Wenda z 15 lipca 1819 r. 

wywód z 1819 r. 1  wywód z 1819 r. 2 wywód z 1819 r. 3

wywód z 1819 r. 4 wywód z 1819 r. 5

współczesny odpis wywodu od Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej

Wywód szlachecki Sienkiewiczów herbu Wenda z 31 sierpnia 1820 r. 

Tutaj pokazuję wszystkie skany, które dostałem. Dlatego czasami jedna strona dokumentu występuje kilka razy.

wywód z 1820 r. 1  wywód z 1820 r. 2 wywód z 1820 r. 3

wywód z 1820 r. 4 wywód z 1820 r. 5 wywód z 1820 r. 6

wywód z 1820 r. 7  wywód z 1820 r. 8 wywód z 1820 r. 9

wywód z 1820 r. 10 wywód z 1820 r. 11 wywód z 1820 r. 12

wywód z 1820 r. 13  wywód z 1820 r. 14 wywód z 1820 r. 15

wywód z 1820 r. 16 wywód z 1820 r. 17 wywód z 1820 r. 18

wywód z 1820 r. 19  wywód z 1820 r. 20 wywód z 1820 r. 21

wywód z 1820 r. 22 wywód z 1820 r. 23

Schematy wywodowe Sienkiewiczów herbu Wenda

Poniżej skany schematów. W rzeczywistości nie ma ich aż 20, ale jeden schemat jest fotografowany kilka razy, tak aby ująć go w całości. Stąd ich liczba.

schemat wywodowy 1 schemat wywodowy 2 schemat wywodowy 3 schemat wywodowy 4 schemat wywodowy 5

schemat wywodowy 6 schemat wywodowy 7 schemat wywodowy 8 schemat wywodowy 9 schemat wywodowy 10

schemat wywodowy 11 schemat wywodowy 12 schemat wywodowy 13 schemat wywodowy 14 schemat wywodowy 15

schemat wywodowy 16 schemat wywodowy 17 schemat wywodowy 18 schemat wywodowy 19 schemat wywodowy 20

Oświadczenie wywodowe Stefana Sienkiewicza z 1819 r. 

oświadczenie 1 oświadczenie 2 oświadczenie 3 oświadczenie 4 oświadczenie 5 oświadczenie 6

Wspomnienia Tadeo Bortnowskiego

Trochę o sobie – Tadeusz Bortnowski 

 

Wspomnienia Eugenii Sienkiewicz-Przyałgowskiej 

EUGENIA SIENKIEWICZ PRZYAŁGOWSKA WSPOMNIENIA

Potwierdzenia szlachectwa prowincji Wilno  

Wykaz szlachty LVIA_F391_ap6_b7(2) (1)

J. Poklewski, Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie (fragment) 

Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie Poklewski

Wspomnienia Teresy Pajewskiej-Scheller

WSPOMNIENIA TERESY Z SZUKSZTÓW SCHELLEROWEJ

Jan Ciechanowicz „Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego” (fragment)

Rody rycerskie Ciechanowicz o Sienkiewiczach

Dziennik oficera jazdy szwedzkiej 1621-1681 autorstwa Rutgera von Ascheberga 

Krawczuk,W._Rutger von Ascheberg.Dziennik oficera jazdy szwedzkiej

Powrót na górę