Kupno domu przy Kampo 15

Obecnie wspominany już dom stoi przy ul. Kampo 15. Ale nie zawsze tak było. To znaczy zawsze stał, ale nie zawsze przy tej samej ulicy i pod tym numerem. Jak to możliwe?

Otóż przed laty Tato, dla potrzeb procesu sądowego związanego z tym domem, uzyskał w Archiwum Państwowym poświadczoną kopię aktu notarialnego dotyczącego kupna właśnie działki przy Kampo. I dzisiaj pokazuję właśnie ten dokument.

Z kupnem tej nieruchomości wiąże się pewna historia. Otóż po I Wojnie Światowej dom przy Kampo kupiła Elżbieta Wierzinkiewicz, mama m.in. Babci Jadzi. Ale kupno domu nie było wiele warte bez kupna ziemi, na której ten dom stał. Dlatego chciała jeszcze kupić działkę. Ale wtedy sprzedawca zaczął robić problemy, ponieważ… szalała inflacja. I po pewnym czasie pieniądze, na jakie się umówili, straciły wartość. Sprzedawca zażądał zatem dopłaty, ale Elżbieta nie chciała się zgodzić. Umowa to umowa.

I takie przepychanki trwały około 10 lat, bo 27 kwietnia 1928 r. został zawarty poniższy akt notarialny.

Akt sporządził notariusz Seweryn Bohuszewicz, mający kancelarię w Wilnie, ul. Wielka 56. Działkę sprzedawał Stanisław Mozyro, syn Jana. Kupowała zaś Anna Wierzinkiewicz, siostra Babci Jadwigi. Przy tej czynności legitymowała się tym dowodem osobistym, wydanym 9 marca 1926 r.

akt notarilany1

Mozyro mieszkał po sąsiedzku, przy Zaułku Krzywym 7. Anna mieszkała już wtedy pod numerem 16, wszak Elżbieta kupiła dom 10 lat wcześniej. Zwróć uwagę, że Mozyro sprzedał grunt leżący we wsi Sadeli. Otóż Nowa Wilejka powstała właśnie m.in. z połączenia dawnych wsi Sadeli (Sodeliai), Wierzby (Verbos), Zadwory i Zwirble (Žvirbliai); Kuczkuriszki (Kučkuriškės); Žaliakalnis; Poręby. Tutaj jest fajna strona o powstaniu miasta.

Dzięki umowie poznajemy sąsiadów: Dominik Danowski, Dadeło, Tukalski. Oraz obszar: 336 sążni.

Z aktu wynika także, że do ziemi trzeba były dopłacić 400 zł. Nie była to ogromna kwota, chociaż miała swoje znaczenie. Ale pamiętajmy, że to tylko dopłata do ceny.

akt notarialny2

No i wyjaśnienie zagadki: dawny „policyjny numer szesnaście” to obecnie 15. A Zaułek Krzywy to teraz Kampo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę