Bonifacy Jakow Sienkiewicz. Urodzony 8 maja 1822 r. Wypis z metryki.

Jednymi z najciekawszych pamiątek rodzinnych są XIX wieczne dokumenty. Pamiętam, jak rozpalały moją chłopięcą wyobraźnię. Pisane ręcznie, niezrozumiałym językiem, opatrzone jakimiś pieczęciami… Po latach zleciłem tłumaczenie i poznałem ich treść, ale magia wcale nie prysła. Kim byli moi przodkowie? Gdzie mieszkali, co robili? I gdzie są teraz ich potomkowie?

Prezentację dokumentów zacznę od wypisu z metryki urodzin Bonifacego Jakowa Sienkiewicza.

Jest to dokument urzędowy, będący wyciągiem z oryginalnych ksiąg metrykalnych Podbrzeskiego kościoła rzymsko-katolickiego, opłaconym urzędową taksą 90 srebrnych kopiejek, co potwierdza stosowna pieczątka skarbowa w prawym górnym rogu.

Sam dokument został sporządzony 7 lutego 1830 roku, co poświadczył dziekan tegoż kościoła własnoręcznym podpisem. Dokument sporządzony jest po łacinie i po rosyjsku. A tłumaczenie jest następujące:

Anno Domini, czyli Roku Pańskiego:

Wypis z metryki oryginalnej księgi Podobrzskiego Parafialnego kościoła rzymskokatolickiego

Strona 73. nr 43. Szunele

Roku Pańskiego 17 maja 1822 ja ksiądz Jakow Czapowicz ochrzciłem niemowlę imionami Bonifacy Jakow urodzonego 8 (maja) tegoż roku z  prawomocnych małżonków szlachciców Josifa i Weroniki z Markiewiczów Sienkiewiczów. Rodzicami chrzestnymi byli Josif Jankowski i Konstancja Jankowska.

 

Wynika z tego, że rodzicami Bonifacego byli Josif (Józef) Sienkiewicz i jego żona Weronika, z domu Markiewicz. To chyba najstarsi nasi zidentyfikowani przodkowie, urodzili się może jeszcze w Pierwszej Rzeczypospolitej?

8

Jakow to forma imienia Jakub, zaś Josif to Józef. Może pod zaborami należało używać rosyjskiego brzmienia imion?

Szunele to zaścianek, mieszkali tam? Jeszcze do niego wrócimy.

No i szlachta 🙂

W dalszej części, po rosyjsku, znajduje się potwierdzenie, że

wypis metrykalny o urodzeniu i chrzcie szlachcica Bonifacego- Jakowa syna Josifa Sienkiewicza za (postawionym) podpisem i przyłożoną pieczęcią państwową … a) że wypis ten wydany jest z księgi będącej w … (Komisji) Imperatorskiej z rozkazu utworzonej … b) że przy (akcie) z … dany został ten odpis nie(mający) żadnego (komentarza/uwagi) i c) wydany dokument ma prawną wiarygodność. 14 lutego 1850 roku.

9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę