Metryka chrztu i urodzin Wiktora Cezarego Sienkiewicza

Wiktor Cezary Sienkiewicz urodził się w 1857 r. Wiemy o tym z poświadczenia jego szlachectwa, które zostało wystawione w 1872 r. Ale zachowały się też inne dokumenty związane z urodzinami Wiktora Cezarego. Wypisy z metryki urodzin i chrztu.

Dokumenty te są bardzo ciekawe z kilku powodów. Po pierwsze wymienia się w nich miejscowości, w których nasi przodkowie żyli. Po drugie pojawiają się tam chrzestni czy świadkowie sakramentów. Często także Sienkiewiczowie.

Zobaczmy zatem, co kryją metryki Wiktora Cezarego. W kilku miejscach wielokropki, bo tłumacz niestety nie dał rady odczytać tekstu.

Wypis z oryginalnej Księgi Metrykalnej o urodzonych (gedraickiego) rzymsko- katolickiego kościoła parafialnego z 1857 roku
Nr 38 str. 191
Pieczęć – cena 1 srebrny rubel
Dnia 28 kwietnia 1857 roku w (gedraickim) rzymsko- katolickim kościele parafialnym ochrzczono niemowlę imionami Wiktor Cezary. Ochrzcił wielebny ojciec Ławrentij (S)taszewicz z odprawieniem wszystkich obrzędów sakramentu. Szlachciców … i … z Łukaszewiczów Sienkiewiczów prawnych małżonków syn urodzony 13 kwietnia 1857 roku. … … … wsi (Miedynkoch). Rodzicami chrzestnymi byli szlachcic Michał Sienkiewicz i Zofia Łukaszewicz (panna). Obecni byli K… Łukaszewicz z Karoliną – żoną Michała Sienkiewicza.
Dnia 25 stycznia 1864 roku własnoręcznym podpisem i przyłożeniem pieczęci kościelnej zgodność tego wypisu z oryginalną księgą stwierdzam
Przeor (gudrijskiej) parafii ksiądz K….

Wierność z oryginałem stwierdzam

 

Rodzicami Wiktora byli Bonifacy Jakow Sienkiewicz (to wynika z innych dokumentów). Niestety, nie znamy imienia jego matki, wiemy tylko, że pochodziła z rodziny Łukaszewiczów. Ale to się wyjaśni za chwilę.

12 Metryka chrztu Wiktora

Pojawia się tutaj Michał  i Karolina Sienkiewiczowie oraz Zofia Łukaszewicz. Dzięki takim dokumentom poznajemy chrzestnych sprzed 160 lat! Michał to prawdopodobnie wujek Wiktora, czyli brat Bonifacego.

Nie wiem, co to jest ten „gedraicki” kościół. Może chodzi o Giedrojcie, miasteczko położone prawie 50 km na północ od Wilna? Był tam kościół, do tego bardzo stary. Pisze o tym Wikipedia.

Na odwrocie tego dokumentu poświadczenia (częściowo już nieczytelne):

 (stw)ierdzam (?nazwa miejscowości?) 27 stycznia 18.4 roku

Dziekan (giedroicki) ksiądz (Dw)orkowski

Dekretem Jego Imperatorskiej Mości W(ileński) rzymsko – katolicki Duchowy Konsystorz zgodnie ze swoją (rezolucją) 31 stycznia tego roku … potwierdzając wypis metrykalny o urodzeniu i chrzcie Wiktora – Cezarego syna szlachcica Bonifacych Sienkiewicza … … (oryginalnym) podpisem i przyłożeniem państwowej p(ieczęci)
9 marca 1..(4) roku

(Asesor) (podpis)

Pieczęć – Wileński rzymsko – katolicki Duchowny Konsystorz                  Sekretarz (podpis)

10 Metryka chrztu Wiktora

 

Ciekawe jest to, że w 1940 r. dokument było okazywany jakiemuś notariuszowi w Wilnie, o czym świadczy pieczątka na dole dokumentu (nie zmieściła się na skanerze). Po co to było robione? Może sporządzano jakiś odpis? Od razu wyjaśniam, że tego nie widać na skanie, bo to są dokumenty powyżej formatu A4 i jak to kiedyś skanowałem to nie miałem większego skanera.

Wspomniana pieczątka nie jest przypadkowa. Dotyczy ona tego, że w 1940 r. sporządzono odpis tego dokumentu. I z odpisu wynika już więcej szczegółów:

Wyciąg z oryginalnej Księgi Metrykalnej o urodzonych giedrojckiego rzymsko – katolickiego kościoła parafialnego z 1857 roku.
Nr 38 str. 191
Dnia 28 kwietnia 1857 roku w giedrojckim rzymsko – katolickim kościele parafialnym ochrzczone zostało niemowlę imionami Wiktor Cezary ochrzcił wielebny ojciec Ławrentij Staszewicz z dopełnieniem wszystkich obrzędów sakramentu szlachciców Bonifacego i Praksiedy z Łukaszewiczów Sienkiewiczów prawnych małżonków syn urodzony 13 kwietnia tegoż roku w (parafii) wsi Medynkorie, rodzicami chrzestnymi byli szlachcic Michał Sienkiewicz i Zofia Łukaszewicz (panna). Obecni byli Kostyn Łukaszewicz z Karoliną – żoną Michała Sienkiewicza.
25 stycznia 1864 roku własnoręcznym podpisem i przyłożeniem pieczęci kościelnej zgodność tego wyciągu z oryginalną księgą stwierdzam
Proboszcz gedrojskiej parafii ksiądz K(podpis)

1 odpis metryki chrztu Wiktora
Czyli wiemy jak miała na imię matka Wiktora – Prakseda!

I wiemy, gdzie urodził się Wiktor – w Medynkorie. Ale nadal nie wiem, co to zamiejscowość.

A odpis potwierdzenia brzmi następująco:

Potwierdzam. … Widzeniszki 27 stycznia 1864 roku
Dziekan giedrojcki ksiądz D. Borkowski
Dekretem Jego Imperatorskiej Mości Wileński rzymsko – katolicki Duchowy Konsystorz zgodnie ze swoją rezolucją 31 stycznia tego roku wydaną potwierdza wyciąg metrykalny o urodzeniu i chrzcie Wiktora – Cezarego syna szlachcica Bonifacego Sienkiewicza  oryginalnym podpisem i przyłożeniem państwowej pieczęci. Nr 1610
9 marca 1864 roku  Asesor (podpis) (… …) sekretarz (… …) … (… …) (podpis)

2 odpis metryki chrztu Wiktora

Widzeniszki to zaścianek, gmina Kiemieliszki, powiat święciański, województwo wileńskie. Na wschód od Wilna. Kilka domów pięknie położonych nad rzeką Wilją. To musi być cudowna okolica.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę