Pelagia Sienkiewicz, córka Wiktora i Scholastyki Sienkiewiczów

 

Dokumenty z początku XX wieku sporządzane były już na formularzach, z użyciem licznych pieczątek. Ich treść też jest ciekawa. Dzisiaj pokażę Wam Wyciąg z metryki chrztu Pelagii Sienkiewicz, córki Wiktora Cezarego i Scholastyki Aszemberg (Aszymbierk?). Oto treść dokumentu (te nawiasy też tam są):

Wyciąg z Metryki

z księgi Korwieńskiego kościoła, przechowywanej w archiwach Wileńskiego rzymsko-katolickiego Konsystorza Duchownego, zapisanej na stronie 330/331 nr 147

Dnia 20 grudnia 1887 roku w Korwieńskim kościele parafialnym ochrzczono niemowlę imionami Pełagia (Pelagia) przez księdza Fadeja Zagorskiego proboszcza tutejszego kościoła z zachowaniem wszelkich sakramentów obrzędu. Szlachciców Wiktora i Schołastyki (Scholastyki) z domu (Aszymbierkowna) Sienkiewiczów prawnych małżonków córka urodzona 1 grudnia tego roku w … Bakaniszkach tejże parafii. Rodzicami chrzestnymi byli szlachcic Ignacy Sienkiewicz i Maria (Aszymbierkowna) małżonka.

7 Pelagia Sienkiewicz akt chrztu
Do Scholastyki Aszemberg (Aszymbierk) jeszcze wrócę, będzie pojawiać się w innych dokumentach. Nigdy wcześniej nie spotkałem Ignacego Sienkiewicza. Czy to brat Wiktora Cezarego? A Maria to może siostra Scholastyki?

Pelagia urodziła się w 1887 r., jej ojciec, Wiktor, miał wówczas już 30 lat. Czy to było jego pierwsze dziecko? Wiemy, że nie jedyne, syn przekazał przecież nazwisko.

Zainteresowały mnie te Bakaniszki, gdzie Pelagia się urodziła. Bakaniszki to zaścianek, nawet nie wieś. Należał do gminy Podbrzezie, powiat wileńsko-trocki, województwo wileńskie. Można wpisać w wyszukiwarce na tej super stronie i od razu wiadomo, gdzie ten zaścianek leżał. Obecnie to litewskie Baboniskes.

Druga część dokumentu to pochodzące z 1908 r. urzędowe poświadczenie zgodności wypisu z aktami. Treść poświadczenia jest taka:

Dekretem Jego Imperatorskiej Mości Wileński rzymsko – katolicki Duchowy Konsystorz zgodnie ze swoją rezolucją wydaną 7 lutego 1908 roku potwierdza zgodność wypisu metrykalnego o urodzeniu i chrzcie Pełagii córki szlachcica Wiktora Sienkiewicza z oryginalną pozycją zapisaną w księdze metrykalnej przechowywanej w archiwach odpowiedniego Konsystorza świadczącą oryginalnym podpisem i przyłożeniem państwowej pieczęci. Pobrano dobrowolną opłatę w wysokości 75 kopiejek.
Wilno, 11 lutego 1908 roku.

7a Pelagia Sienkiewicz akt chrztu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę