Sienkiewiczowie na urzędach ziemskich?

Sienkiewiczowie na urzędach ziemskich?

Niedawno na jakimś forum genealogicznym natknąłem się na informacje o Sienkiewiczach pełniących urzędy ziemskie. Dane pochodziły z książki pt. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom II: Województwo trockie. XIV-XVIII wiek pod redakcją Andrzeja Rachuby (Warszawa 2009).

Poszedłem do biblioteki, zapoznałem się. To typowa praca naukowa zawierająca informację o urzędnikach oraz wskazanie numerów dokumentów  w archiwach, głównie wieleńskich. Zawiera oczywiście wzmianki o Sienkiewiczach występujących w tych spisach i archiwach:

Marcin (Marcjan) Dominik Sienkiewicz – stolnik trocki (1738-66);

Józef Eustachy Sienkiewicz – miecznik trocki (1752-71), sędzia grodzki (1765-70?), sędzia ziemski (1771-1785), rzekomy wojski (1786); zmarł 4.04.1786 r.

Józef Sienkiewicz – rzekomy stolnik trocki (1743-52);

Ignacy Sienkiewicz – stolnik trocki (1769).

Co to ma wspólnego z naszymi Sienkiewiczami? Postanowiłem to sprawdzić i porównać z możliwymi datami życia naszych protoplastów wynikających z wywodów oraz schematów wywodowych.

Założyłem, że do na urząd mogli być powołani w wieku około 20-30 lat.

Oto, jakie mam wnioski:

Marcin Sienkiewicz nie występuje w naszym drzewie.

Józef Eustachy Sienkiewicz, zmarły 4 kwietnia 1786 r. również nie występuje.

Natomiast jest Józef Sienkiewicz herbu Wenda, który urodził się (ale ze znakiem zapytania) 3 czerwca 1727 r. Chyba był za młody, by od 1743 r., a więc od 16tego roku życia, pełnić urząd stolnika trockiego.

Natomiast bardziej pasuje Ignacy Sienkiewicz herbu Wenda, który urodził się 12 kwietnia 1750 r. na terenie parafii niemenczyńskiej, ożenił się z Franciszką Wirhanowską, mieli pięcioro dzieci. Teoretycznie więc jako 19latek mógł pełnić urząd (chociaż krótko).

Ile to ma wspólnego z rzeczywistością, tzn. na ile Sienkiewiczowie z tej książki mogą być „naszymi” Sienkiewiczami? No cóż, trudno powiedzieć, ale nie jest to wcale wykluczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę