Sienkiewiczowie na urzędach ziemskich?

Niedawno na jakimś forum genealogicznym natknąłem się na informacje o Sienkiewiczach pełniących urzędy ziemskie. Dane pochodziły z książki pt. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom II: Województwo trockie. XIV-XVIII wiek pod redakcją Andrzeja Rachuby (Warszawa 2009).

Poszedłem do biblioteki, zapoznałem się. To typowa praca naukowa zawierająca informację o urzędnikach oraz wskazanie numerów dokumentów  w archiwach, głównie wieleńskich. Zawiera oczywiście wzmianki o Sienkiewiczach występujących w tych spisach i archiwach:

Marcin (Marcjan) Dominik Sienkiewicz – stolnik trocki (1738-66);

Józef Eustachy Sienkiewicz – miecznik trocki (1752-71), sędzia grodzki (1765-70?), sędzia ziemski (1771-1785), rzekomy wojski (1786); zmarł 4.04.1786 r.

Józef Sienkiewicz – rzekomy stolnik trocki (1743-52);

Ignacy Sienkiewicz – stolnik trocki (1769).

Co to ma wspólnego z naszymi Sienkiewiczami? Postanowiłem to sprawdzić i porównać z możliwymi datami życia naszych protoplastów wynikających z wywodów oraz schematów wywodowych.

Założyłem, że do na urząd mogli być powołani w wieku około 20-30 lat.

Oto, jakie mam wnioski:

Marcin Sienkiewicz nie występuje w naszym drzewie.

Józef Eustachy Sienkiewicz, zmarły 4 kwietnia 1786 r. również nie występuje.

Natomiast jest Józef Sienkiewicz herbu Wenda, który urodził się (ale ze znakiem zapytania) 3 czerwca 1727 r. Chyba był za młody, by od 1743 r., a więc od 16tego roku życia, pełnić urząd stolnika trockiego.

Natomiast bardziej pasuje Ignacy Sienkiewicz herbu Wenda, który urodził się 12 kwietnia 1750 r. na terenie parafii niemenczyńskiej, ożenił się z Franciszką Wirhanowską, mieli pięcioro dzieci. Teoretycznie więc jako 19latek mógł pełnić urząd (chociaż krótko).

Ile to ma wspólnego z rzeczywistością, tzn. na ile Sienkiewiczowie z tej książki mogą być „naszymi” Sienkiewiczami? No cóż, trudno powiedzieć, ale nie jest to wcale wykluczone.

About the Author

Karol Sienkiewicz
Author with 196 posts
More about Karol Sienkiewicz

Related Articles

Leave a Comment