Akt zgonu Scholastyki Sienkiewicz – zagadka rozwiązana

Przez kilka lat poszukiwałem informacji o śmierci mojej prababci Scholastyki Sienkiewicz. Wiedziałem, że żyła jeszcze w drugiej połowie lat 30tych. O swoich poszukiwaniach i przypuszczeniach pisałem tutaj:

Scholastyka Aszemberg, 1863-?

Jakiś czas temu zapytałem Archiwum Państwowe Miasta Wilna, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, o pomoc w tej sprawie. I po poszukiwaniach udało się ustalić, że Scholastyka Sienkiewicz zmarła w 1942 r., zaś jej akt zgonu ma numer 1192. Bardzo dziękuję za pomoc!

Żeby go zdobyć napisałem do zaprzyjaźnionego historyka, który przesłał mi kopię tego aktu (można go było zdobyć oficjalnie, przez ambasadę, ale to trwa i więcej kosztuje).

Akt ten wygląda tak:

A to jego tłumaczenie:

Akt zgonu 1942 m. Nr.1192 Sienkiewiczowa Scholastyka.

1942 roku maja 14 dnia o 6 godzinie na ulicy Garsiji Nr.21 w Kolonii Wileńskiej zmarła Scholastyka Sienkiewiczowa, wdowa, obywatelstwa nie ustalonego, córka Adama i Małgorzaty nazwiska rodziców nieznane urodzona w 1871 roku listopada 12 dnia w mieście Malaty. Zamieszkała na ulicy Woskrosinki Nr.8. O śmierci powiadomił wnuk zmarłej Mieczysław Sienkiewicz zamieszkały w Kolonii Wileńskiej ul. Garsioji 21. Akt zgonu spisany w 1942 roku maja 15 dnia, urzędzie stanu cywilnego Wilna. Podpis powiadamiającego. Pozwolenie na grzebanie zwłok otrzymałem. Podpis Mieczysława Sienkiewicza.

Z tego dokumentu wynika szereg ciekawych informacji.

Po pierwsze dokument podaje datę urodzenia Scholastyki – 12.11.1871 r. Do tej pory sądziliśmy, że urodziła się wcześniej, w 1863 r. To bardzo dziwne, bowiem ślub brała w 1882 r., w wieku 19 lat, co z kolei wynika z aktu ślubu. Która zatem informacja jest błędna? Wg mnie ta w akcie zgonu. Nadal zatem uznaję, że Scholastyka urodziła się w 1863 r. Zmarła zatem w wieku 79 lat.

Scholastyka zmarła w domu, w którym mieszkał Mieczysław Sienkiewicz – przy ul. Garsioji 21 w Wilnie. Nie bardzo wiem, co to za ulica – Głośna, Słynna? Kolonia Wileńska to obecnie część Wilna, a właściwie Nowej Wilejki.

Mieczysław Sienkiewicz, wnuk Scholastyki, to syn Adolfa Sienkiewicza. W 1942 r. Mieczysław miał 18 lat (urodził się w 1924 r.). Sam Mieczysław zginął niespełna 3 lata później, na Wale Pomorskim.

Mieczysław Sienkiewicz. VI.2.6.

Trudno powiedzieć, dlaczego w akcie nie wpisano informacji, które były przecież znane: Scholastyka była przecież Polką (a może to nie takie oczywiste?), zaś jej rodzice to Adam i Małgorzata Aszemberg.

Akt zgonu nie podaje niestety przyczyny śmierci ani miejsca pochówku. Być może została pochowana na Nowej Rossie? Dzisiaj trudno będzie to ustalić. Ale być może kiedyś się to wyjaśni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę