Spis rodziny szlachcica Wiktora Cezarego Sienkiewicza z 1908 r.

Spis rodziny szlachcica Wiktora Cezarego Sienkiewicza z 1908 r.

Dzisiaj chciałbym pokazać Ci ciekawy dokument – spis rodziny pradziadka Wiktora. Jest on szczególny z kilku powodów.

Najważniejsze jest to, że zawiera on spis członków rodziny z określonego dnia. Ciekawe jest też to, że dokument ten „żył”, czyli był podstawą do dokonywania innych wpisów czy ważnych adnotacji.

Również rozmiar dokumentu jest nietypowy – to arkusz formatu A3, zamykany jak gazeta, z okładką. Widać, że był intensywnie używany, bo na grzbiecie jest podklejony papierem.

Zobaczmy najpierw okładkę

Spis rodziny Wiktora Cezarego 1914 r. okładka

Wydrukowany tytuł dokumentu brzmi:

LISTA RODZINY
Szlachcica powiatu Swenianskiego
[otieczestwo→]{syna Bonifacego} Sienkiewicza

(Sporządzona) 17 czerwca (lub: lipca) 1908 roku

Ale najciekawsze są te dopiski, łącznie z dopisanym odręcznie tytułem

Kopia
obowiązku służby wojskowej

I dalej na tej stronie tytułowej znajdują się odroczenia służby wojskowej dla dzieci Wiktora Cezarego. Z tłumaczenia wynika, że odroczenie nastąpiło na okres przeważnie dwóch lat – od 16 stycznia 1914  do 31 grudnia 1916 roku lub później. Każde ze stosowną pieczątką.

Czytelne są wpisy Aleksandry i Pelagii. Dlaczego dotyczyło to kobiet? No i jeszcze wpis dotyczący dziadka Kazimierza, wówczas jeszcze dziecka:

16 stycznia 1914 r.
na okres do 31 grudnia 1919 r.
(Kazimierzowi) Wiktoryczowi – Cezariewiczowi
Sienkiewiczowi

To rosyjski sposób pisania, gdzie imię tworzy się od imienia ojca. To inaczej imię odojcowskie. Wiktorycz Cezariewicz to syn Wiktora Cezarego. Dlatego być może imię Kazimierz jest w nawiasie.

Na ile te odroczenia się zdały? w lipcu 1914 r., a więc dosłownie kilka miesięcy po odroczeniu, wybuchła Pierwsza Wojna Światowa.  Czy najstarszy Witold został powołany? Może kiedyś się to wyjaśni.

Zobaczmy jak dokument wygląda po rozłożeniu:

Spis rodziny Wiktora Cezarego 1914 r.

Poniżej treść tabel, z uwzględnieniem płci – bo wykaz dzieli się na płeć męską i żeńską. Oczywiście wszystko z punktu widzenia głowy rodziny.

Płeć męska. Stopień, imię, otczestwa i nazwisko szlachcica i jego synów, lub żyjących przy nim krewnych braci i bratanków/ siostrzeńców.

Wiktor – Cezary [otieczestwo→]{syn Bonifacego} Sienkiewicz urodzony 13. kwietnia 1857 roku – lat 51

Jakim orzeczeniem Zebrania Delegatów otrzymał szlachectwo, i jeśli posiada zatwierdzony (herb) tej godności, to jakim dekretem

Wiktor – Cezary [otieczestwo→]{syn Bonifacego} Sienkiewicz postanowieniem (Wileńskiego) Szlacheckiego Zebrania Delegatów 18. czerwca (lub: lipca) 186(5) r. 29. lutego 1872 roku (zatwierdzony odpowiednim … Herbowym Rządem … 19 września 1872 roku …  … rodu swojego jak przy… … … … … 16 sierpnia 18(5)4 r. w godności szlacheckiej z wciągnięciem w … … szlacheckiej księgi rodowej. Zaświadczenie … 22 … 1872 r. pod nr 43. Synowie … Witold, Adolf, Michaił i Kazimierz do rodu swego … nieograniczeni)

Synowie jego:

  1. Witold, urodzony 16. lutego 1886 roku – lat 22
  2. Adolf, urodzony 22. grudnia 1892 roku – lat 15
  3. Michaił, urodzony 29. września 1899 roku – lat 8
  4. Kazimierz, urodzony 1. (marca) 1903 roku – lat 4.

Płeć żeńska. Stopień pokrewieństwa, imię, otczestwo i nazwisko

Żona Wiktora – Cezarego –  Scholastyka (z domu) (Aszemborkow) – lat 44

Córki jego:

  1. Pelagia, urodzona 1… … 1887 roku – lat 20
  2. Aleksandra, urodzona 2(9) (maja) 1894 roku – lat ?
  3. Dominika, urodzona (5) sierpnia 189(6) roku – lat 11
  4. Maria, urodzona 2 sierpnia 1901 r. – lat 6

Nazwa majątku, ilość dziesięcin ziemi, lub innego rodzaju nieruchomości, lub przynajmniej gdzie mieszka

Mieszka w (m.) Powiewiórka (Wileńskiej) (guberni) Sw…

W tym zatem czasie, czyli latem 1908 r. żyło ośmioro dzieci Wiktora i Scholastyki. Mieszkali już w Powiewórce, gdzie Wiktor Cezary i dwójka jego dzieci (być może ktoś jeszcze), jest pochowany.

Wiemy, że Józef zmarł w 1906 r. Wiemy także, że najstarszą córką była Amelia. Nie ma jej na spisie, ale jest pochowana w Powiewiórce z nazwiskiem panieńskim, zatem nie wyszła za mąż. Skoro jednak nie ma jej w tym spisie, to zmarła przez czerwcem 1908 r. Ale kiedy zmarła, nie wiadomo.

Poświadczenie szlachectwa jest zgodne z tym dokumentem.

A pod spodem jeszcze poświadczenie:

Zaświadcza się, że niniejsza kopia alfabetycznego spisu rodziny jest wierna z oryginalnym przedstawieniem do … mojej (kancelarii) dowodami rzeczywistego stanu rodzinnego … na … i dana (bez znaczka) do przedstawienia w sprawie obowiązku służby wojskowej. (8) sierpnia 1908 roku, (miasta Wilna).

                (Powiatowy) Marszałek Szlachty (podpis)

                (p.o.) sekretarza (podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę